top of page
logo_barevne.png

O PROJEKTU

Školní volejbal | Restart sportu

Děti tloustnou... Statistiky lékařů ukazují nekompromisně na zvýšení počtu obézních dětí v postcovidovém období, bližší informace ZDE.

Český volejbalový svaz se aktivně přihlásil do nově vyhlášeného programu Národní sportovní agentury „Restart Sportu“. Program byl vyhlášen na podporu návratu dětí k pohybu a sportu pro časové období od zahájení školní výuky v září, pravděpodobně do konce roku 2021.

„Jsme si vědomi, co můžeme s naší odborností dát mateřským školám a základním školám... proto do restartu jdeme“, říká Jakub Lejsek, garant projektu za ČVS. Program má za cíl rozhýbat českou populaci nejmenších dětí, kde v důsledku covidové pandemie pohybová gramotnost stagnovala více než rok.

Projekt je určen pro oddíly, TJ a SK, které jsou členy ČVS, a školy a školky, se kterými vstoupí do spolupráce. Cílem je tedy restart vztahu oddílů, TJ a SK a školy/školky. ČVS oslovil přes svůj informační systém VIS své členy a předložil jim strukturovaný program s videonávodem a podrobným popisem činností na 45 minut dlouhé lekce. Strukturovaný program (obsah viz tlačítka níže) popisuje odděleně pro věkové kategorie předškolních dětí a dětí z 1. - 4. tříd minutu po minutě co a jak s dětmi „dělat“.. Program představuje, jak formou drobných pohybových her s míčem vrátit děti k zájmu hýbat se.... To vše s ohledem na vývoj pohybových dovedností dětí v různých věkových kategoriích.   

Co mohou oddíly, TJ a SK zapojené do projektu čekat? Jaký je koncept a harmonogram činností?

Pro každý zapojený oddíl, TJ a SK platí, že musí mít předem domluvenou spolupráci se školou nebo více školami a školkami. Vždy a jen ve městech, které mají do 50 tisíc obyvatel. Toto omezení stanovuje NSA. Přes webovou aplikaci, která jsou součástí této webové stránky - KALENDÁŘ AKCÍ, si učitel partnerské školy objedná termín, kdy trenér klubu navštíví školu, nebo školku, konkrétní třídu. Kalendář nastavuje vždy zapojený oddíl, TJ a SK, vždy podle možností trenéra. Předpokladem je, že v každém měsíci (plán je říjen – prosinec 2021) navštíví trenér školu/školy/školku/školky celkem 10 krát. Tedy ve třech měsících si otevře trenér v KALENDÁŘI až 30 termínů. Učitel/učitelka, zpravidla třídní, si vybere termíny, které jsou v kalendáři volné. Trenér by tak mohl navštívit až 30 tříd, tedy v případě, že do každé třídy zavítá jedenkrát v projektovém období.

Co oddíly, TJ a SK zapojené do projektu dostanou?

Každá návštěva by měla mít 2 jednotky (termín dle NSA, vyučovací hodiny "naší řečí"). Za návštěvu tedy trenér odučí s třídními učiteli 2 hodiny. Měsíční úvazek je předběžně honorován 8-9 tis. Kč, tedy na jednu návštěvu školy je to za 2 hodiny (s přípravou 3 hodiny) 900.- Kč. Dále klub v rámci udržitelnosti dostane do užívání i po ukončení projektu jednu sadu pomůcek v hodnotě cca 6000.- Kč.  

Co  je podle ČVS největším benefitem projektu?

Jakub Lejsek: „Jsem přesvědčen, že projekt dlouhodobě propojí kluby a školy. My jako svaz chceme udržet webovou aplikaci i po skončení projektu. Do projektu se pak mohou přihlásit i oddíly, TJ a SK, které jsou ve velkých městech. Pokud vyhodnotíme na základě pilotního projektu financovaného z NSA, že je propojení  klubů a škol dlouhodobým přínosem pro naše členy, budeme financovat projekt i z vlastních zdrojů.“

 

Funguje to, máme zkušenosti!:

Vít Mařík, člen výboru ČVS: „ Program "Pískování" je projektem, který realizujeme s Nadací Pražské děti již od roku 2015. Program má podstatu shodnou s tím, co chce realizovat ČVS. Každý všední den přijde k nám na písek školní třída nebo školka. Celkem je to 4 tisíce dětí ročně. Z těchto návštěv škol jsme si udělali nábory. Některé městské části Prahy přispívají, některé ne. Ve druhém případě ale 30.- Kč za dítě není pro rodiče žádná finanční zátěž. Takže... prostě děti sportují a k nám už se nevejdou. Klub nemůže svým technickým limitem se sedmi vnitřními kurty pojmout víc dětí než má. U nás jich je přes čtyři sta“.

Školní volejbal | Restart sportu

Máte otázky? Chcete vědět víc?

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo se podívejte do záložky ČASTÉ DOTAZY

Děkujeme Vám!

bottom of page